Over SmartPro

Ontstaan

SmartPro werd in 2006 opgericht als initiatief om bedrijven op een
flexibele en snelle manier juridische dienstverlening te verstrekken.

Door zijn kleinschaligheid weet de klant ook steeds wie zijn dossier
behandelt en opvolgt.

SmartPro is gespecialiseerd in juridische dienstverlening zowel via Legal Interim Management als via ad hoc adviesverlening. Elke activiteit wordt ontplooid met inachtname van een hoge graad van professionalisme en confidentialiteit.